Inmigración

Şcolarizarea elevilor sub 16 ani

Învăţământul este obligatoriu şi gratuit pentru toate persoanele cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani şi se împarte în două etape: învăţământul primar şi învăţământul secundar obligatoriu. Pe lângă acestea există o ofertă variată, în bună parte gratuită, între 0 şi 6 ani şi începând de la 16 ani. Învăţământul religios nu este obligatoriu În nici un centru educativ.

În Durango există centre publice şi centre private concertate în care pot fi înscrişi minorii. Poate fi ales oricare dintre ele în limita locurilor disponibile. Nu există separare pe criterii de sex.

În plus, poate fi ales modelul lingvistic. Există trei modele: a) cu predare în limba spaniolă, limba bască fiind materie de studiu separată, b) cu predarea materiilor în limba bască şi spaniolă în proporţii egale şi d) limba bască principală şi d) cu predare în limba bască, spaniola fiind materie de studiu separată. În toate cazurile se studiază încă o limbă (engleza) şi în anumite cazuri, a patra limbă (franceza).

Cum se face înscrierea

Înainte de începerea anului de curs următor există o perioadă de preînscriere care începe în mod normal în luna februarie. Trebuie completate documentele (Cererea de înscriere şi Chestionarul pentru părinţi) care se depun la centrul ales în primul rând (se poate opta pentru cel mult trei centre în ordinea în care sunt menţionate). De asemenea trebuie prezentată o copie a Livretului de Familie.

Este bine ca persoana să fie înregistrată şi să depună un document care atestă înregistrarea cât şi fotografii ale copilului şi o copie a vaccinelor care i-au fost făcute. Este, de asemenea, utilă prezentarea unei adeverinţe de venituri.

Centrele încadrează elevii în anii de studiu corespunzător vârstei lor, cu unele adaptări în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi de necesităţile educaţionale ale fiecărui elev.

În timpul anului de curs persoana se prezintă la centrul pe care l-a ales. Predă solicitarea de înscriere Comisiei de Şcolarizare a provinciei care o acceptă dacă există locuri la centrul respectiv sau, dacă la centrul ales nu există locuri, o trimite la un alt centru.

Trebuie doar completat formularul corespunzător (Admiterea elevilor imigranţi) iar ulterior, după ce se stabileşte centrul, se completează fişa cerută de centrul respectiv, care este identică cu cerea care trebuie depusă pentru anul de curs următor.

Începând cu a 3 a ESO (în jurul vârstei de 15 ani), se pot solicita omologări studiile realizate în şcoli din ţara de origine.

Centre pentru înscrierea elevilor cu vârste între 0 şi 12 ani

Centre pentru înscrierea elevilor cu vârste între 12 şi 16 ani

Învăţământul pentru elevii cu vârste peste 16 ani

Deși începand de la vârsta de 16 ani învățământul nu este obligatoriu, punem la dispoziție o gama mare, gratuită cu privire la modelele de formare:

  • Liceul (bacalaureatul) care are rolul de a ne pregăti pentru învățământul universitar posterior sau pentru formarea profesională de grad superior. Pentru admitere, este necesară demonstrarea faptului că s-a absolvit învățământul gimnazial sau alte studii echivalente.
  • Şcoli de ucenici de grad mediu prin intermediul cărora se obțin calificari în anumite activități profesionale. Pentru ca o persoană sa fie admisă, trebuie să fi absolvit învățămantul gimnazial/secundar sau să aiba studii echivalente, ori trebuie declarată admisă la Proba de Admitere.
  • Şcoli de ucenici de grad superior la care se optează doar după obtinerea diplomei de bacalaureat sau studii echivalente, ori prin intermediul Probei de Admitere.
  • Formare profesională de bază prin intermediul căreia se obține calificarea de bază necesară pentru integrarea pe piața muncii sau pentru înscrierea la ciclurile de formare de nivel mediu (intermediar). Pentru ca o persoană să aibă acces trebuie să îndeplinească o serie de cerințe:
    • Să aibă vârsta de 15 ani sau să-i împlinească pe parcursul anului calendaristic respectiv.
    • Să fi absolvit al treilea an din învățământul secundar sau, în mod excepțional, să fi absolvit al doilea an din învățământul secundar.
    • Să fi fost propus de către personalul didactic, părinților sau tutorilor legali, înmatricularea elevului la un ciclu de pregătire profesională de bază.

Municipal Institute for Basic Vocational Education

În cazul persoanelor străine studiile anterioare se acreditează şi se omologhează conform acordorilor încheiate cu ţările de origine.

Ca şi în învăţământul primar, în afară de centrul educativ se poate alege, de asemenea, modelul lingvistic. În toate cazurile, se studiază o limbă în plus (engleza) şi în anumite cazuri încă o limbă (franceza).

Cum se face înscrierea

În ceea ce privește Formarea Profesională de Bază,Şcolile de ucenici de grad mediu și Bacalaureatul, aproximativ în luna mai se realizează înscrierea, în centrul care va fi frecventat. Trebuie completată Cererea de înscriere în centrul respectiv și depusă o copia actului de identitate sau a pașaportului. Este convenabilăînscrierea în Registrul de evidență a populației și depunerea atât a certificatului de înregistrare cât și a unor fotografii. De asemenea, este recomandabilă prezentarea unei adeverințe de venituri.

Centre publice de Cicluri Formative de Grad Mediu şi Superior precum şi Licee.

Unităţi publice de Învăţământ Profesional de Bază

Mai multe informaţii

Pentru a face înscrierea în afara perioadei stabilite și pentru mai multe informaţii, sau rezolvări de probleme trebuie să te prezinţi la Delegaţia teritorială pentru educaţie a Guvernului Basc- Serviciul de admitere a elevilor imigranţi, sau la centrul de educaţie pe care-l preferi.

Pentru mai multe informații sau pentru rezolvarea problemelor, adresați-vă Delegației Teritoriale pentru Educație a Guvernului Basc-Serviciul de Admitere a elevilor de origine străină./a>.