Accesul pe piaţa muncii

Străinii care provin dintr-o ţară care nu este membră a Uniunii Europene pot lucra în Spania ca angajaţi (pe baza unui contract încheiat cu un angajator) sau pe cont propriu, în anumite condiţii. Pentru aceasta au nevoie mereu de o autorizaţie de muncă şi rezidenţă. Această autorizaţie se obţine în ţara de origine a persoanei străine, cu excepţia situaţiei în care aceasta se află în posesia unei autorizaţii de rezidenţă. Şederea ilegală pe teritoriul spaniol împiedică acceptarea spre procesare a cererii de autorizaţie de muncă şi rezidenţă.

Pentru a putea lucra, este necesar să fi împlinit vârsta de 18 ani, deşi pot fi angajaţi tineri începând cu 16 ani, dar numai cu consimţământul părinţilor sau a tutorului legal.

Muncitorii străini angajaţi fără Autorizaţie de Muncă şi Rezidenţă nu se află în situaţie legală dar au drepturi de muncă. Orice caz de anomalie în ceea ce priveşte durata excesivă a timpului de lucru, discriminări salariale, reclamaţii privind cantitatea, riscurile de accidentare sau concedieri abuzive pot fi comunicate organizaţiilor sindicale Comisiile Muncitoreşti, (ELA, CC.OO., LAB, UGT, EHNE) o Inspectoratul Muncii.

Persoanele străine cu Autorizţie de şedere şi muncă, pot solicta un loc de muncă , pentru acesta se pot înscrie în Serviciul Basc de Ocuparea forţei de muncă Lanbide. Înscrierea în acest organism permite de asemenea accesul la cursurile de formare profesională. De asemenea,în afară de persoanele străine cu autorizaţie de şedere şi muncă, se pot înscrie ca solicitanţi de locuri de muncă în Lanbide persoanele străine cu Autorizaţie de şedere.

Statutul de şomer se certifică de către Lanbide poate rezulta foarte util pentru obţinerea unor bonificaţii contractuale , patronului care va contracta această persoană.

Pentru aspectele specifice privind formarea profesională, se poate apela, în afara organismelor menţionate anterior, la alte organisme publice cum ar fi, de exemplu, Fundaţia Bască pentru Formare Profesională Continuă Hobetuz sau direct la centrele de formare profesională.

Obţinerea unui loc de muncă

Pimăria din Durango și Entitatea administrativă a primăriilor din regiunea la Merindad, prin intermediul Agenţiei Regionale de Dezvoltare Behargintza, sprijină toate acele persoane care sunt în căutare activă de muncă, fie pentru un post de muncă, fie pentru a pune în mișcare propria afacere. Prin intermediul acestui centru, printre alte lucruri, persoana se poate înscrie în serviciul basc de orientare, formare și inserţie pentru ocuparea locurilor de muncă Lanbide.

Alte resurse pentru ocuparea forţei de muncă în municipiul Durango sunt:

 

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă  pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21