Servicii Sociale Municipale- Entitatea administrativă a primăriilor din regiunea la Merindad din Durango

Primăria dispune de Servicii Sociale care ajută persoanele, familiile și colectivele în legătură cu informaţiile, aptitudinile sociale, autonomía fizică și psihică, relaţiile de convieţuire, formarea, munca, nivelul economic, locuinţa și participarea socială.

Sunt servicii destinate tuturor celor care locuiesc în municipiul Durango, fie ele înscrise în Registrul de evidenţă a populaţiei sau nu, indiferent de cetăţenie şi indiferent dacă deţin sau nu autorizaţia de rezidenţă.

Servicii sociale primare la nivel municipal

Accesul se realizează prin intermediul Serviciilor Sociale Primare, care oferă informaţii, personal sau telefonic, celor care se adresează pentru prima dată Serviciilor Sociale Municipale.

Într-o primă întâlnire se oferă informare şi îndrumare şi se face o evaluare iniţială a cazului. Dacă este necesar, consilierea poate continua pe o perioadă mai îndelungată. Solicitantului îi va fi desemnat un lucrător social care îl va asista pe toată durata până la rezolvarea problemei.

Funcţii:

 • Informare, evaluare şi îndrumare privind drepturile şi resursele sociale existente.
 • Elaborare de planuri de intervenţie individuale şi familiale adecvate fiecărei persoane sau familii pentru îmbunătăţirea situaţiei psiho-sociale a acesteia.
 • Intervenire în situaţiile de lipsă de protecţie, existenţa riscului, rele tratamente şi / sau abandon în favoarea oricărei persoane (femei, copii, bătrâni sau altele).
 • Prestare de servicii de ajutorare la domiciliului persoanei interesate.
 • Derularea de programe de intervenţie orientate spre integrarea socială a persoanelor, familiilor şi grupurilor, cu accent prioritar pe prevenirea marginalizării.
 • Realizarea de programe de sensibilizare şi de stimulare a participării.
 • Efectuarea formalităţilor cu privire la acordarea ajutoarelor respective.
 • Studierea necesităţilor sociale ale municipiului, în vederea gestionării şi / sau obţinerii resurselor necesare.

 

Unde?

Serviciilor Sociale Primare

Resurse şi programe

 • Consiliere individuală acordată de către un profesionist.
 • Planuri de intervenţie şi / sau de comun acord cu persoana interesată.
 • Programe de inserţie socială ţi laborală (Auzolan).
 • Prestaţii economice.
 • Consiliere juridică generală.
 • Echipe de intervenţie socio-educativă: educatori sociali pentru minori şi familii.
 • Sprijin şcolar.
 • Sprijin Psihologic.
 • Serviciu de Ajutor la Domiciliu.
 • Serviciul de însoţitor pentru persoane în vârstă. (Ajutor la Domiciliu)
 • Teleasistenţă.
 • Centre de zi pentru persoane peste 60 de ani care au nevoie de ajutor pentru realizarea activităţilor de zi cu zi.
 • Cămine de bătrâni.

Entitatea administrativă a primăriilor din regiunea la Merindad din Durango și primăria orașului, urmărind îmbunătaţirea continuă și adaptarea la necesităţile colectivelor speciale, dispune de alte servicii si programe, precum și de personal, care are cunoștinţe tehnice în municipiu, al cărui obiectiv este să dezvolte politica municipală în materie de imigrare, oportunităţi egale și vârsta a treia.

Entitatea administrativă a primăriilor din regiunea la Merindad din Durango

 • Prevenţia în ceea ce privește persoanele dependente de droguri: desfășurarea planului local pentru dependenţii de droguri și coordonarea serviciului de consultanţă în ceea ce privește dependenţii de droguri.

Primăria din Durango

 • Egalitate de șanse pentru femei și bărbaţi: Desfășurarea acţiunilor în vederea obţinerii de oportunităţi egale: Elaborarea planului local pentru oprtunităţi egale, diagnostice sociale, sensibilizare, formare și consultanţă.
 • Imigrare: Desfășurarea acţiunilor planului local de imigrare, diagnostice sociale, sensibilizare, formare și consultanţă.
 • Gestiunea subvenţiilor pentru asociaţii și entităţi fără scop lucrativ care funcţionează în sectorul Serviciilor Sociale.
 • Petrecerea timpului liber a persoanelor în vârstă: Căminul Municipal pentru Vârsta a Treia oferă servicii și activităţi de tip socio-cultural.

 

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21