Luarea în evidenţa populaţiei

Luarea în evidenţă înseamnă înscrierea în Registrul Municipal de evidenţă a populaţiei, un registru în care figurează toţi locuitorii din localitate. Se pot înregistra în Registrul Municipal atât persoanele cu cetăţenie spaniolăl cât şi străinii, indiferent de situaţia lor administrativă reglementată sau nu şi de vârsta lor.

Luarea în evidenţa populaţiei

Persoanele care locuiesc în municipiu au obligaţia de a se înscrie în acest registru.

 • Poate fi o cerinţă în cazul multor demersuri oficiale, ajutoare sociale sau ajutoare economice.
 • Permite solicitarea Cardului Individual de Sănătate, şcolarizarea minorilor sau accesul la Serviciile Sociale ale municipiului.
 • Face dovada perioadei locuite de către persoana respectivă în Spania, respectiv în Durango.
 • Facilitează participarea la programele de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor.

Persoana străină care nu aparţine Comunităţii Europene, cu excepţia celei care deţine autorizaţia de şedere îndelungată, trebuie să reânoiscă înscrierea în Registrul Municipal al Populaţiei înaintea expirării celor doi ani de la înscriere dacă nu reânoieşte, Primăria poate şterge registrul fără audiere prealabilă.

Cerinţe

Pentru luarea în evidenţă sunt necesare următoarele:

 • Să fii persoană majoră sau minoră cu dispensă.
 • Să fii domiciliat în municipiu.

 

Demersuri

Trebuie completată şi semnată cererea de înscriere.

Trebuie prezentat un document de identitate oficial:

 • În cazul persoanelor cu cetăţenie spaniolă se va prezenta Documentul Naţional de Identiate (DNI) sau în lipsa acestuia certificatul de înmatriculare sau de paşaport sau în lipsa acestuia certificatul de înmatriculare sau de paşaport.
 • Pentru persoanele străine, actele de identitate acceptate sunt cardul de rezident sau paşaportul în vigoare (pentru cetăţenii Uniunii Europene, de asemenea, cartea de identitate în vigoare). În cazul minorilor este necesar livretul de familie sau certificatul de naştere original.

Este necesară prezentarea unei dovezi de folosire efectivă a locuinţei:

 • Dacă proprii / de proprietate sau act de contractul de vânzare sau de un recent primirea de curent IBI (Real Domeniul imobilier Fiscal), sau contract de trecutul recent, la primirea unei companii de servicii (apă, gaz, electricitate, telefonie fixă , Prima de asigurare).
 • Contractul de închiriere în vigoare.
 • Dacă nu aveţi nimic de cele de mai sus, de aprobare de înregistrare:
  • de autorizare pentru fiecare proprietar al casei, împreună cu o copie a lui carte de identitate şi de dovada de cum el este proprietarul casei ( Scris de proprietate privată sau de contractul de vânzare sau de un recent primirea de curent IBI (Real Domeniul imobilier Fiscal), sau contract de trecutul recent, la primirea unei companii de servicii (apă, gaz, electricitate, telefonie fixă, casa de asigurare).
  • În cazul în care contractul de închiriere, autoritatea trebuie să dea de chiriaş, împreună cu fotocopie a ta carte de identitate, paşaport sau permis de şedere, plus o fotocopie a arendă.
  • Dacă acesta este un grup, se va cere permisiunea de persoana responsabilă cu semnătura şi sigiliul de la unitate.
 • În cazul în care persoana nu are unul din documentele anterioare, trebuie solicitată în scris luarea în evidenţă la Serviciul de Evidenţa Persoanelor, Administraţia va verifica autenticitatea datelor şi a rezidenţei.

Când un minor este luat în evidenţă la un domiciliu diferit de cel al părinţilor, trebuie să existe un document de autorizare.

Aceste demersuri trebuie realizate din nou la orice schimbare de domiciliu.

Unde?

Înregistrarea la primărie și schimbarea domiciliului se face la Biroul de Informare si Orientare a Cetăţeanului.

În cazul nou-născuţilor, înregistrarea se face la departamentul de statistică al Primăriei din Durango, la etajul 1.

Se poate solicita un certificat de înregistrare la Serviciul de Informare și Orientare a Cetăţeanului prin intermediul Internet și la numărul de telefon 946030000.

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21