Securitate Cetăţenească

În Durango funcţionează trei secţii de poliţie diferite: Poliţia locală- Udaltzaingoa, care ţine de primărie, Poliţia Autonomă sau Ertzaintza care ţine de Guvernul Basc și Poliţia naţională care ţine de Guvernul Central.

În Bilbao se găsește Poliţia naţională care are competenţă în domenii cum ar fi imigrarea, naţionalitatea, expedierea documentelor de identitate... De asemenea își menţine competenţa în materie de terorism.

Celelalte competenţe privind securitatea revin în mod normal Poliţiei Locale-Udaltzaingoa şi celei autonome-Ertzaintza.

Urgenţe

urgenţe telefonul gratuit 112

În caz de urgenţă sunaţi la telefonul gratuit 112, care este numărul general pentru anunţarea urgenţelor. La acest telefon răspunde un operator care, după caz, urmează să comunice sau să transfere legătura telefonică către serviciul corespunzător: ambulanţă, pompieri, etc…

Dacă apelul priveşte o problemă legată de securitatea cetăţenilor, operatorul informează direct Ertzaintza, care dă curs solicitării sau o transferă Poliţiei Municipale din Durango, în funcţie de specificul problemei sau de situaţia de moment.

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă  pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21