Limba Bască

Limba bască și spaniolă sunt cele două limbi oficiale ale Comunităţii autonome basce. Limba bască este limbă vie și este cea mai veche din Europa. În Durango 45% din locuitori vorbesc limba bască și 20% din ei au cunoștinţe legate de aceasta.

Primăria din Durango dispune de un Serviciu de limba bască ce oferă între altele:

  • Informaţii despre limba bască şi despre învăţarea ei în municipiu.
  • Ajutoare pentru studierea limbii; ajutoare pentru scrierea în limba bască a denumirii firmelor de întreprinderi şi magazine.
  • Iniţiative de sprijin şi difuzare a culturii şi limbii basce.
  • Programe pentru răspândirea limbii basce în stradă şi în locurile publice.

Unde?

Curs de Limbă Bască oferit de Primărie

Primăria Durango încurajează şi sprijină studierea şi folosirea limbii basce. Străinii pot învăţa limba bască în sistemul de învăţământ normal dar există, de asemenea, cursuri speciale pentru începători.

Cursuri AISA

Cursurile AISA sunt destinate personelor care au peste 16 ani, care sunt rezidente în Comunitatea autonomă bască și care nu au avut contact cu limba bască. Scopul lor este ca persoanele imigrante să cunoască societatea bască și să facă primii pași către studierea acestei limbi.

În cadrul acestor cursuri se predau teme cum ar fi modul de salut şi de adresare, numerele, familia, şcoala, noţiuni cu privire la transport, sănătate, sport, la cumpărături...… Exerciţiile sunt concentrate în special asupra vocabularului pe aceste teme şi asupra înţelegerii primelor noţiuni ale limbii (numele firmelor comerciale şi anunţurile stradale…).

Aceste cursuri sunt subvenţionate de către Guvernul Ţării Bascilor prin intermediul Direcţiei Politicii Familiare şi Dezvoltare Comunitară y de HABE Organism al Departamentului de Cultură.

Mai multe informaţii

Alte posibilităţi de studiere a limbii bașce:

 

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă  pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21