Informaţii privind consumul

Orice persoană rezidentă în municipiul din Durango care cumpără, utilizează sau profită de vreun produs, sau serviciu, în schimbul unui contraserviciu, se poate baza pe Asociaţia de informare a consumatorului (Biroul municipal de informare a consumatorului (OMIC)), care este un serviciu gratuit al Entităţii administrative a primăriilor din regiunea la Merindad, cu scopul de a proteja drepturile consumatorilor sau utilizatorilor.

Printre drepturile persoanei care frecventează localul sunt dreptul la informaţie și educaţie, privind consumul, pentru protejarea intereselor economice și a drepturilor ca persoană consumatoare și utilizatoare.

Pentru ca aceste drepturi să fie valabile, persoana consumatoare va avea acces la OMIC

  • Informaţii privind piaţa de consum, și anume, telefonía, locuinţele, asigurările, serviciile bancare, serviciile la domiciliu, călătoriile, serviciile de distribuţie, asistenţa tehnică, automobile, etc...De fapt, persoana consumatoare are la dispoziţie broșuri informative referitoare la materialul menţionat.
  • Informarea privind drepturile consumatorilor şi a căilor de soluţionare a nemulţumirilor şi reclamaţiilor acestora cu privire la produsele şi serviciile contractate, precum şi medierea sau arbitrajul.
  • Administrarea foilor de reclamaţii pentru Guvernul Basc și mediaţiunile gestionate de OMIC în ceea ce privește fírmele prestatoare de servicii.
  • Informarea asupra altor organisme din domeniul consumului.

 

Domeniile sănătăţii sau ale admininistraţiei publice rămân în afara mediului de consum și astfel plăngerile și reclamaţiile referitoare la ele vor fi studiate de organul competent.

Prezentarea reclamaţiilor se poate realiza la birourile aparţinând OMIC, prin poştă sau fax, prezentând, în toate aceste situaţii, documentele probatorii necesare (evaluări, contracte, facturi) pentru justificarea cererii prezentate.

Consultele privind consumul se vor putea realiza prin prezenţă, telefonic sau prin poștă electronică în oricare din limbile cooficiale din Comunitatea Autonomă Bască.

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă  pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21