Serviciul de Prevenire de Drogodependenţă

Serviciul de Prevenire de Drogodependenţă al Mancomunidad din Duranguesado oferim:

 • Programe de prevenire în:
  • În centrele școlare: lucrăm în coordonare cu toate centrele școlare din Mancomunidad realizând ateliere de prevenire de consum al tutunului, alcoolului, cannabis și alte droguri ilegale. Deasemenea se tratează teme legate de valori și sexualitate.
  • Mame și taţi: realizăm discuţii și organizăm școli-ateliere pentru părinţi având teme relaţionate cu valori, educaţie, drogodependenţă…
  • La nivel comunitar: realizăm alocoolemii preventive în sărbători , deasemenea sărbătorim ziua mondială fără tutun , colaborări cu diferite entităţi și asociaţii din Mancomunidad pentru a desfășura diferite programe de prevenire…
 • Cursuri pentru dezobișnuirea consumului de tutun: se realizează unul sau două cursuri pe an depinzând de cererea existentă.
 • Cursuri de control al ansietăţii pentru femei: se realizează din doi în doi ani în colaborare cu centrele de sănătate din Mancomunidad.
 • Atenţie telefonică personalizată:
  • Informaţii despre droguri pentru toate persoanele care doresc.
  • Orientare despre centre de tratament.
  • Atenţie persoanelor cu probleme de dependenţă sau cu membrii ai familiei cu această problemă.În cazul în care consulta este individualizată , programarea se va solicita înainte telefonic.

Unde?

Serviciul de Prevenire de Drogodependenţă

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21