şcoala pentru Emanciparea Socio-Politică a Femeilor

Biroul de egalitate de șanse al primăriei din Durango realizează activităţi de atelier și formare, cu scopul de a ajuta femeile să-și îmbunătăţească condiţiile de viaţă, să încurajeze participarea socială și politică și să ia atitudine în faţa situaţiei de inegalitate în relaţiile cu bărbaţii.

Direcţii de acţiune

Diferitele activităţi și ateliere încurajează reflecţia în grup și individuală, îmbinând psihologia feministă și experienţele personale cu alte aspecte legate de încorporarea,indiferent de sex, a limbajului și dezvoltarea capacităţilor, sau talentelor de tip social, care să faciliteze intervenţia femeilor în spaţiul public.

Unde?

Andragunea: spaţiu de întâlnire și informare pentru femei

Informaţii suplimentare

Egalitate de șanse

Programare: XHTML Utilizează foi de stil validate conform normativului CSS2 Pictogramă  pentru conformitate cu Nivelul AA al Direcţiilor de Acces pentru Conţinutul Web 1.0 del W3C-WAI Design accesibil: Eskura21