Inmigración

Dobândirea cetăţeniei spaniole

Poate solicita cetăţenia spaniollă persoana care face dovada şederii legale şi neîntrerupte în Spania timp de 10 ani.

Poate fi obţinută după cinci ani de către persoanele străine cărora le-au fost acordate permisul de azil şi refugiu.

În doi ani de către persoanele originare din ţările latinoamericane, Andorra, Filipine, Guinea Ecuatorială, Portugalia sau de origine sefardă.

După un an o poate obţine numai cine s-a născut pe teritoriu spaniol precum şi cine a stat sub tutela unui cetăţean sau a unei instituţii spaniole pe durata a doi ani consecutivi. De asemenea cine este căsătorit timp de un an cu o persoană spaniolă sau văduv dacă la moartea soţului n-a existat o despărţire legală. În cele din urmă, poate opta în această perioadă de un an, persoana născută în afara Spaniei de tată sau mamă, bunic sau bunică spanioli.

Nu toţi copiii cetăţenilor străini născuţi în Spania sunt spanioli, ci doar cei care, conform legislaţiei civile, dobândesc cetăţenia în virtutea dreptului pământesc şi nu a dreptului de sânge (prezumţia simplă de cetăţenie).

Unde?

Procedura pentru obținerea cetățeniei spaniole prin rezidență se poate efectua on-line pe site-ul web al Ministerului Justitiei.

Persoanele interesate nu vor fi nevoite să își facă programare și nici să meargă la Registrul Civil. Direcția Generală a Registrelor și Notarilor va stabili procedura corespunzătoare.

Pentru a realiza prezentarea telematică a cererii sunt necesari urmatorii pași:

 • Realizarea examenelor pentru obținerea cetățeniei spaniole.
 • Pregatirea actelor necesare pentru dobândirea cetățeniei:
 • Plătirea taxei administrative înainte de a trimite cererea.
 • Deși este recomandată prezentarea cererii on-line, există și posibilitatea de a o prezenta în persoană:

Manual para la tramitación telemática de la nacionalidad española

Informaţii suplimentare

Consultarea fişierului pentru demersurile dosarului de naţionalitate pentru perioada de şedere

Mai multe informații privitoare la alte modalități de a obține cetățenia spaniolă

Examene de naționalitate

Va fi necesar ca străinii care doresc să inițieze procedurile pentru obținerea naționalității spaniole prin intermediul rezidenței , să promoveze examenul pentru obținerea diplomei de limba spaniolă în calitate de limbă străină (DELE, minim nivelul A2), cât și testul care să dovedească cunoștințele despre Constituția Spaniolă și realitatea socio-culturală spaniolă (în limba spaniolă, CCSE, cunoștințe constituționale și socio-culturale din Spania)

Persoanele cu vârsta sub 18 ani, cât și cele declarate incapabile prin lege vor fi scutite de obligația de a efectua aceste teste.

Vor fi scutite de realizarea examenului DELE:

 • Persoanele care au obținut anterior cel puțin certificatul de nivelul A2. În acest caz, va trebui să demonstreze cunoștințele de bază ale limbii spaniole prin prezentarea respectivului certificat oficial autorităților Institutului Cervantes.
 • Persoanele care au naționalitatea următoarelor țări în care limba spaniolă este limbă oficială: Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Republica Dominicană, Uruguay și Venezuela.

Institutul Cervantes este organismul responsabil de organizarea ambelor teste.

Informaţii suplimentare

Procedura de înscriere

Pentru înscrierea la aceste examene și pentru a avea acces la material, este necesară înregistrarea în calitate de utilizator pe pagina web a Institutului Cervantes. În acest scop, interesații trebuie să dispună de o adresă de poștă electronică.

Odată înscrise, va fi necesar ca persoanele interesate să consulte pagina web a Institutului Cervantes, în calitate de utilizatori printre altele, pentru a avea acces la materialul didactic (de sprijin), pentru a se înscriere, precum și în vederea efectuării plății examenelor CCSE și DELE, dar și pentru a a putea descărca certificatele care demonstrează promovarea examenelor respective.

Taxă de înscriere
 • CCSE: 85 euro.
 • DELE: 124 euro.

Taxa de înscriere se poate efectua prin intermediul cărții de credit, prin carte de debit sau PayPal.

Când și unde (Locul și data desfășurării)

Examenele pot fi susținute în centrele autorizate de către Institutul Cervantes, de pe teritoriul statului spaniol.

În cazul Comunității Autonome a Țării Bascilor, centrele în care se organizează sesiunile de examene se află în cadrul Universității din Deusto, atât la sediul din Bilbao, cât și la cel din San Sebastian.

Urmează ca examenele să fie susținute la sfârșitul fiecărei luni, joia, (cu excepția lunilor august și decembrie, perioade în care nu se organizează sesiuni de examene), în cadrul orarului stabilit de către Institutul Cervantes.

Perioada de valabilitate și garanție a certificatelor

Testul CCSE: certificatul care demonstrează promovarea examenului va avea o valabilitate de 4 ani din momentul în care se susține respectivul examen.

Testul DELE: are o valabilitate nedeterminată, cu alte cuvinte, odată ce se obține certificatul, este valabil toată viața.

Informaţii suplimentare

Persoane cu nevoi speciale

Institutul Cervantes poate facilitează accesul la examenele CCSE și DELE în condiții deosebite, persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:

1) Persoane care prezintă vreun tip de invaliditate (temporară sau permanentă), sau cu dificultăți de învățare:

 • Vedere redusă, total sau parțial.
 • Capacitate auditivă redusă, total sau parțial.
 • Mobilitate redusă.
 • Dificultăți de învățare (dislexie sau disgrafie).

2) Persoane care reziden în centre religioase (mănăstiri?) sau care sunt internate în spital pe o perioadă mai lungă de două luni.

Informaţii suplimentare

Dispensa de realizar exámenes

În același timp, pot fi scutite de efectuarea examenelor CCSE și DELE, la cererea în scris adresată Ministerului Justiției:

 • Persoane care au obținut diploma de absolvire a învățământului obligatoriu.
 • Persoane care nu știu să scrie sau să citească.
 • Persoane care prezintă dificultăți de învătare.

La solicitud de dispensa debe realizarse necesariamente antes de la solicitud de Nacionalidad Español por Residencia. No podrá iniciarse la solicitud de nacionalidad española por residencia hasta que el Ministerio de Justicia no haya resuelto la solicitud de dispensa

Esta solicitud de dispensa puede hacerse a través de los siguientes medios:

Documentación a presentar: