Inmigración

Emakumentzako Jabekuntza eskola

Durangoko Udalaren Berdintasun Sailak prestakuntzarako tailer eta ekintzak burutzen ditu. Hauen helburua da, emakumeek beraien bizitza baldintzak hobetzeko tresnak garatzea, gizartean beraien parte-hartzea sustatzea eta genero harremanen arteko desberdintasun egoeraz jabetzea.

Jarduera-lerroak

Tailer eta ekintza ezberdinek talde eta banakako hausnarketak sustatzen dituzte. Honetarako, psikologia feminista eta bizipen pertsonalak elkartzen dituzte. Halaber, mintzaira ez sexistaren erabilpena sustatzen da, eta emakumeari gizarte bizitzan lagunduko dioten trebetasunen garapena lantzen da.

Non?

Andragunea: emakumeen topalekua eta informazioa lekua da

Informazio gehiago

Aukera Berdintasuna